VCAN บริจาค Indomie แก่ น้องๆบ้านนกขมิ้น สู้โควิด-19

"แบ่งปันน้ำใจให้น้องๆเด็กกำพร้าบ้านนกขมิ้น" สู้ภัยโควิด-19 กลุ่มบริษัทวีแคน พนักงาน และผู้บริหารทุกท่าน ผู้มีจิตเมตตานำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาค เช่น อินโดมี่ หมี่โกเรง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

  • HOME
  • NEWS & EVENTS
  • COVID-19
  • VCAN บริจาค Indomie แก่ น้องๆบ้านนกขมิ้น สู้โควิด-19

VCAN บริจาค Indomie แก่ น้องๆบ้านนกขมิ้น

ในโครงการ "แบ่งปันน้ำใจให้น้องๆสู้โควิด"

( 15 พ.ค. 63 ) บริษัทในเครือกลุ่ม วีแคน และพนักงาน ขอร่วมบริจาค Indomie อินโดมี่ หมี่โกเรง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พร้อมทำบุญช่วยน้องๆเด็กกำพร้าบ้านนกขมิ้น สู้ภัยโควิด-19

VCAN ได้จัดโครงการ "Indomie แบ่งปันน้ำใจให้น้องๆสู้โควิด" ซึ่งวีแคนได้ไปปันน้ำใจให้กับน้องๆ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น Baannokkamin Foundation จังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือน้องๆ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ให้มีอาหารดีๆกิน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากน้ำใจอันงดงามของพนักงานและผู้บริหารใจบุญทุกท่าน โดยได้ร่วมทำบุญกับวีแคนและอินโดมี่ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,200 ซอง 80 ลัง และเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 57,600 บาท

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า น้ำใจจากวีแคน จะมีส่วนช่วยเติมเต็มหัวใจดวงน้อยของน้องๆ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส ได้บ้างไม่มากก็น้อย และที่สำคัญที่สุด VCAN ขอสัญญาว่า จะเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทยตลอดไป