"ภาวะเลือดเป็นกรด" ภัยร้ายจากการใส่หน้ากากอนามัยนานๆ

ข้อแนะนำในการสวมหน้ากากอนามัย - หน้ากาก N95: ไม่ควรสวมเกิน 1 ชม. และถอดพัก 30 นาที - หน้ากากอนามัย: ไม่ควรสวมเกิน 2 ชม. และถอดพัก 30 นาที - หน้ากากผ้า: ไม่ควรสวมเกิน 4 ชม. และถอดพัก 30 นาที

  • HOME
  • NEWS & EVENTS
  • COVID-19
  • "ภาวะเลือดเป็นกรด" ภัยร้ายจากการใส่หน้ากากอนามัยนานๆ

"ภาวะเลือดเป็นกรด" ภัยร้ายจากการใส่หน้ากากอนามัยนานๆ

อาการที่พบ:
- หน้ามืดตามัว
- เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
- ครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนเป็นไข้
- อึดอัด หายใจไม่ออก
- ตัวร้อน มึนศรีษะ
- สับสน มึนงง

สาเหตุจาก:
- รับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปปะปนในช่วงที่หายใจเข้า
- ออกซิเจนลดลง ส่งผลให้เลือดเป็นกรด

ข้อแนะนำในการสวมหน้ากากอนามัย
- หน้ากาก N95: ไม่ควรสวมเกิน 1 ชม. และถอดพัก 30 นาที
- หน้ากากอนามัย: ไม่ควรสวมเกิน 2 ชม. และถอดพัก 30 นาที
- หน้ากากผ้า: ไม่ควรสวมเกิน 4 ชม. และถอดพัก 30 นาที