ไขความลับ โควิด-19 อยู่ที่ไหนเยอะที่สุดในร่างกายมนุษย์

ทางด้านกระทรวงสาธารณะสุขได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลไว้ว่า “โควิด-19 อยู่ที่ไหนเยอะที่สุด” โดยเขียนบรรยายว่า สารคัดหลั่ง คือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมา เมื่อติดเชื้อโควิด-19 เชื้อจะไปสะสมในสารคัดหลั่งชนิดต่างๆในปริมาณไม่เท่ากัน

  • HOME
  • NEWS & EVENTS
  • COVID-19
  • ไขความลับ โควิด-19 อยู่ที่ไหนเยอะที่สุดในร่างกายมนุษย์

ไขความลับ โควิด 19 อยู่ที่ไหนเยอะที่สุดในร่างกายมนุษย์

ทางด้านกระทรวงสาธารณะสุขได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลไว้ว่า  “โควิด-19 อยู่ที่ไหนเยอะที่สุด” โดยเขียนบรรยายว่า สารคัดหลั่ง คือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมา เมื่อติดเชื้อโควิด-19 เชื้อจะไปสะสมในสารคัดหลั่งชนิดต่างๆในปริมาณไม่เท่ากัน

น้ำตา – มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 1.1%

น้ำมูก – มีเชื้อโควิด-19 มากที่สุดประมาณ 97.9% การตรวจหาเชื้อ จึงตรวจจากน้ำมูกเป็นหลัก

น้ำลาย – มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 88.6%

ในลำคอ – มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 60% คุณหมอจะเก็บตัวอย่างจากบริเวณคอเพื่อตรวจหา COVID ด้วย

ในเลือด – มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 12.3% การบริจาคเลยต้องคัดกรองอย่างดี ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แน่ใจ อย่าเพิ่งมาบริจาคเลือด

อุจจาระ – มีเชื้อโควิด-19 ประมาณ 70.8% ฉะนั้นการเข้าห้องน้ำสาธารณะอย่าลืมปิดฝาก่อนกดชักโครก ใช้ก้อน BREF เพื่อทำความสะอาด เสร็จแล้วล้างมือด้วยสบู่ไดอัล Dial อย่างน้อย 20 วินาที

อ้างอิง : กรมอนามัย และ คมชัดลึก